Skip to main content

Archived Comments for: The proto-oncogene c-src is involved in primordial follicle activation through the PI3K, PKC and MAPK signaling pathways

Back to article

 1. Urgent Clarification

  yuehui zheng, Nanchang University

  25 September 2012

  Title: The proto-oncogene c-src is involved in primordial follicle activation through the PI3K, PKC and MAPK signaling pathways Journal: Reproductive Biology and Endocrinology MS: 2046908597660385 Authors: Xiao-Yu Du#1, Jian Huang#1, Li-Ping Zheng#1,Liang-Quan Xu1, Dan-Feng Tang1, Lei Wu2, Li-Xia Zhang1, Xiao-Ling Pan3, Wei-Yun Chen1, Yue-Hui Zheng*1 # equal contributors * Corresponding author

  Competing interests

  None declared

Advertisement