Skip to main content

Table 1 PCR primers and product lengths of AQPs and β-actin

From: Occurrence of multi-oocyte follicles in aquaporin 8-deficient mice

Gene Sense primer Antisense primer Product length
id-AQP1 5′-caatgacctggctcacggtgt-3′ 5′-tctgtgaagtcgctgctgcgt-3′ 342 bp
id-AQP2 5′-cgcagtgacaacctgggtag-3′ 5′-agagtgcagctccaccgact-3′ 327 bp
id-AQP3 5′-gggctgtactacgatgcaatc-3′ 5′-acacgaagacaccagcgatgg-3′ 421 bp
id-AQP4 5′-tgccagctgtgattccaaacg-3′ 5′-gccttcagtgctgtcctctag-3′ 469 bp
id-AQP5 5′-tggtcatgaatcggttcagcc-3′ 5′-tagggagaggtgctccaaac-3′ 300 bp
id-AQP6 5′-cagctgccatgattggaacc-3′ 5′-gcaaaggccaagcgtgaatg-3′ 374 bp
id-AQP7 5′-tggatgaggcattcgtgactg-3′ 5′-cacccaccaccagttgtttc-3′ 251 bp
id-AQP8 5′-cttggctaaagtggtgagtcc-3′ 5′-agatccaatggaagtcccag-3′ 311 bp
id-AQP9 5′-catttgtatccgtgccaggtg-3′ 5′-catgatgacgctgagttcgtg-3′ 425 bp
id-AQP11 5′-gctctactgcacttccaggag-3′ 5′-ctgaacatgaggatcatcatc-3′ 227 bp
id-AQP12 5′-cttactacagagcctcatggc-3′ 5′-tcttggcgtccacagaacctg-3′ 434 bp
id-β-actin 5′-catcctgcgtctggacctg -3′ 5′-atctccttctgcatcctgtc -3′ 429 bp
q-AQP5 5′-gcatcctgtactggttggcg-3′ 5′-aagtagatccccacaagatggc-3′ 229 bp
q-AQP7 5′-caacagaactcacagccacc-3′ 5′-ggtaattttcacccggcgtc -3′ 214 bp
q-AQP11 5′-cacagcgctctactgcacttc-3′ 5′-gggttaaacaatgctcctgtgag-3′ 119 bp
q-AQP12 5′-ggtcctgtcgcagggatgat-3′ 5′-ctttgtgcatcttggcgtcc -3′ 154 bp
q-β-actin 5′-ccaccatgtacccaggcatt-3′ 5′-ccggactcatcgtactcctg-3′ 189 bp
  1. “id” means identification primers used in RT-PCR.
  2. “q” means fluorescent quantification primers used in qRT-PCR.
  3. All primers were designed across introns.